Image

Un brand puternic incepe din interior si reflecta cultura organziationala, acel set de valori unice ale unei companii. Brandul extern (comercial) trebuie sa fie in deplina concordanta cu brandul intern, iar brandingul de organizatie se defineste incepand cu oamenii din companie.

“PRODUSELE SE FAC IN FABRICA, MARCILE SE FAC IN MINTE” - Walter Landor, specialist branding